QOLO

عرضه متری مسکن در بورس به نفع چه کسی است؟

حمید میرمعینی در خصوص راه‌اندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت: نظام‌مند و …

عرضه متری مسکن در بورس به نفع کیست؟ | بورس کالا … – …

حمید میرمعینی در خصوص راه اندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت، نظام مند و قاعده پذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است …
فروشگاه مارکت سنتر