QOLO

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا – …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد.

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد.

10 روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. اعلام عزای عمومی و …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا

به دنبال اعلام عزای عمومی، از فردا چهارشنبه تا پنجم ماه ژوئن (۱۶ خرداد) در بیش از ۱۴ هزار ساختمان دولتی در سراسر اسپانیا و همچنین…

10 روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا – قطره

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، 10 روز عزای عمومی.

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام … – Bourse News

ماریا جس مونترو سخنگوی دولت اسپانیا گفت: جانباختگان (کرونا) زن و مرد بودند که زندگی آن‌ها ناگهان کوتاه شد و دوستان و خانواده خود را داغ دار کردند. اعلام …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

به دنبال اعلام عزای عمومی، از فردا چهارشنبه تا پنجم ماه ژوئن (۱۶ خرداد) در بیش از ۱۴ هزار ساختمان دولتی در سراسر اسپانیا و همچنین بر روی عرشه …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، …

اسپانیا 10روز برای قربانیان کرونا عزای عمومی اعلام کرد

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. … پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا را به دلیل عدم ادای احترام به جانباختگان مورد انتقاد قرار داده بودند.

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر