QOLO

۱۰۰۰ آگهی مرگ در صفحه نخست نیویورک تایمز

1000 آگهی مرگ در صفحه نخست نیویورک تایمز | با رسیدن …

با رسیدن مجموع قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به 100 هزار نفر، روزنامه نیویورک تایمز در صفحه نخست جدیدترین شمار.

۱۰۰۰ آگهی مرگ در صفحه نخست نیویورک تایمز|ایسنا – خبرپو

پویشگر: خبرپو.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر