QOLO

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد – خبرگزاری مهر …

شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از کسب و کارهای حوزه صنعت و فناوری در سراسر جهان با چالش و کاهش درآمد روبرو شوند. اکنون آنها باید راه حلی …

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد – ایستنا

شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از کسب و کارهای حوزه صنعت و فناوری در سراسر جهان با چالش و کاهش درآمد روبرو شوند. اکنون آنها باید راه حلی …

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد|مهر – خبرپو

پویشگر: خبرپو.

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد – تی نیوز

شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از کسب و کارهای حوزه صنعت و فناوری در سراسر جهان با چالش و کاهش درآمد روبرو شوند. اکنون آنها باید راه حلی …

كرونا درآمد و سود چه شركتهاي فناوري را كم كرد – عصر پویا

شيوع ويروس كرونا سبب شد بسياري از كسب و كارهاي حوزه صنعت و فناوري در سراسر جهان با چالش و كاهش درآمد روبرو شوند. اكنون آنها بايد راه حلي براي …

کرونا درآمد و سود چه شرکتهای فناوری را کم کرد|مهر – خبری لند

پویشگر: خبری لند.

شرکت‌های بزرگ فناوری در بحبوحه کرونا چقدر سود کردند …

با وجود اینکه بسیاری از مشاغل در سراسر جهان به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند، اما شرکت‌های بزرگ فناوری رشد مثبت در درآمد خود …

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر