QOLO

پادگان ۰۶ به بوستان ارتش تبدیل می‌شود

بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان ارتش تبدیل می‌شود – مشرق نیوز

شهردار تهران در پستی توئیتری از تبدیل بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

پادگان ۰۶ به بوستان ارتش تبدیل می شود – ایرنا

شهردار تهران گفت: با موافقت ارتش و تلاش شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی، پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش تبدیل خواهد شد.

پادگان ۰۶ به بوستان ارتش تبدیل می‌شود – انتخاب

شهردار تهران گفت: با موافقت ارتش و تلاش شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی، پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش تبدیل خواهد شد. وی تاکید کرد: …

پادگان ۰۶ تهران به بوستان بزرگ ارتش تبدیل میشود

شهردار تهران از تبدیل شدن پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش خبر داد.

پادگان ۰۶ به بوستان ارتش تبدیل می‌شود – – تلکسیران

شهردار تهران گفت: با موافقت ارتش و تلاش شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی، پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش تبدیل خواهد شد. وی تاکید کرد: …

بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش تبدیل می شود

شهردار تهران در پستی توئیتری از تبدیل بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش تبدیل می شود …

شهردار تهران در پستی توئیتری از تبدیل بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان تبدیل می‌شود – برترین ها

شهردار تهران در پستی توئیتری از تبدیل بخش اعظم پادگان ۰۶ به بوستان بزرگ ارتش در آینده بسیار نزدیک خبر داد. برترین‌ها: پیروز حناچی شهردار …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر