QOLO

نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است

نظام قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است – ایرنا

… اینکه ارتش برای حفظ آمادگی و دفاع از کشور همواره در حال رزمایش است، گفت: نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است.

نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است

سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان در آیین تکریم و معارفه فرمانده تیپ 130 احتیاط پایه شهید دلجویان خراسان شمالی اظهار داشت، هر روز باید برای دفاع از …

نظام قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است – ایرنا …

نظام قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است … برای حفظ آمادگی و دفاع از کشور همواره در حال رزمایش است، گفت: نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است. … سوم خرداد، نشانه ظفرمندی ایران اسلامی بود.

نظام قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است – ارتش …

… شرق نزاجا بابیان اینکه ارتش برای حفظ آمادگی و دفاع از کشور همواره در حال رزمایش است، گفت: نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است .

نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است

تحلیل اخبار سیاسی ایران و جهان.

نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده …

پویشگر: خبرپو.

نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده …

پویشگر: خبرپو.

ارتش برای دفاع از کشور همواره در حال رزمایش است

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای … نظام جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده …

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر