QOLO

میلان به جمع مشتریان سردار آزمون اضافه شد

میلان به جمع مشتریان سردار آزمون اضافه شد – دشتستان بزرگ

دشتستان بزرگ :در ماه‌های اخیر خبر‌های زیادی از علاقه باشگاه ناپولی ایتالیا برای جذب سردار آزمون در رسانه‌های ایتالیا، روسیه و ایران منتشر شده است.

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر