QOLO

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت …

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خ.

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خ.

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت – …

معصومه ابتکار در این باره در صفحه توئیتری خود نوشت: امروز در هیات دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت …

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت|پانا

پویشگر: خبرپو.

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر