QOLO

عوامل دوم تاپنجم تاخیرازدواج دختران :

افزایش سن ازدواج دختران با نگاهی به علل و پیامدهای آن …

در سال های اخیر افزایش سن ازدواج دختران به مراتب بیش از پسران اتفاق افتاده است. … مختلف بین ۲۰۶ دانشجو انجام گرفته، اظهار داشته: عوامل فرهنگی نیز در تاخیر ازدواج موثر … زیادی از دختران مجرد سن بالا اعلام کردهاند حاضرند همسر دوم مردان متاهل شوند و در اصطلاح … رایگان شدن ورودی شهر بازی رویاها تا پنجم خرداد (۲ نظر) …

عوامل مؤثّر بر تأخیر ازدواج دختران در شهرستان‌های ایران

43. اسکندری چراتی، …

سنّ ازدواج; عوامل افزایش و راهبردهاى کاهش آن – پرتال جامع علوم …

3. به هم خوردن توازن دختر و پسر آماده ازدواج در روستاها: طبق آمارها، به علت مهاجرت پسران روستایى به شهرها براى جستوجوى کار، جمعیت دختران روستایى آماده …

واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

پژوهش حاضر به شناخت دلایل بروز تأخیر در ازدواج دختران بر اساس دیدگاه خود دختران با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی می‌پردازد. داده‌های موردنیاز با …

مهمترین دلایل تاخیر ازدواج از نظر پسران و دختران – خبرگزاری …

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت جوانان اعلام کرد: مهمترین دلایل دختران برای تاخیر در ازدواج ادامه تحصیل و مهمترین دلیل پسران مشکلات اقتصادی …

ازدواج باتاخیر دختران – blogfa

سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۹

علل افزايش سن ازدواج دختران

ﺪ ﮐﻪ در ﺗﺄﺧﯿﺮ ازدواج ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ … ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، … ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دوم، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي در ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎري ﻓـﺮدي در زﻣﯿﻨـﻪ.

نسخه چاپی – تغییر نگاه دختران تحصیلکرده به ازدواج/ ازدواج …

واقعیت دیگری در بحث تاخیر ازدواج دختران تحصیلکرده وجود دارد و آن این است که برخی از … یکی از عوامل تأثیرگذار بر بالارفتن سن ازدواج دختران، تحصیلات است.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر