QOLO

صیانت از دارایی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد/ پدافند غیرعامل به دنبال بومی‌سازی CIP

صیانت از دارایی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد/ پدافند غیرعامل …

صیانت از دارایی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد/ پدافند غیرعامل به دنبال بومی‌سازی CIP. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور صیانت از دارایی‌های هوشمند …

صیانت از دارایی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد/ پدافند … – …

پویشگر: خبرپو.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: به ‌دنبال بومی‌سازی علم حفاظت …

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که تا چند سال قبل زیرساخت‌ها را … هوشمندی زیرساخت‌ها و دارایی هوشمند است که در مبحث ماهیت به قابلیت‌های … تجمیع رشته‌هاست تا بتواند در حوزه حفاظت و کاهش ریسک موثر باشد. … آوری زیرساخت و سیستم باید متناسب با دانش و تکنولوژی آن زیرساخت را مورد توجه تمرکز قرار دهد.

صیانت از دارایی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد/ پدافند … – …

پویشگر: خبری لند.

پدافند غیرعامل به دنبال بومی‌سازی CIP است – راه دانا

پدافند غیرعامل به دنبال بومی‌سازی CIP است : رئیس سازمان پدافند غیرعامل، صیانت از دارایی‌های هوشمند را نیازمند رویکردی هوشمندانه دانست و گفت: در … تصریح کرد: نخستین هدف ما این است که تولید علم باید متکی بر دانش بومی باشد.

پدافند غیرعامل به دنبال بومی‌سازی «CIP» است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل صیانت از دارایی‌های هوشمند را نیازمند رویکردی هوشمندانه دانست و گفت: در سازمان پدافند غیرعامل به‌دنبال بومی‌سازی علم … است که تولید علم باید متکی بر دانش بومی باشد؛ چون ملاحظات امنیتی باید در نظر …

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر