QOLO

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه – …

محمد شریعتمداری ادامه می دهد: همکاران ما درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‎خط شکن دریاها در مقابله ‌با قلدری نظام سلطه در دوردست ها …

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه | …

محمد شریعتمداری ادامه می دهد: همکاران ما درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‎خط شکن دریاها در مقابله ‌با قلدری نظام سلطه در دوردست ها …

تقدیر محمد شریعتمداری از کارکنان شرکت ملی نفتکش و …

محمد شریعتمداری از کارکنان شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه تقدیر کرد. به گزارش گروه سیاسی …

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه | …

محمد شریعتمداری ادامه می دهد: همکاران ما درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‎خط شکن دریاها در مقابله ‌با قلدری نظام سلطه در دوردست ها …

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه – …

محمد شریعتمداری نوشت که همکاران ما در شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی خط شکن دریاها در مقابله با قلدری نظام سلطه هستÙ.

شریعتمداری: کشتیرانی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه – …

به گزارش رکنا، محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توییتر خود نوشت: احترام من نثارهمÚ.

تقدیر وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از کارکنان شرکت ملی …

محمد شریعتمداری از کارکنان شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه تقدیر کرد.

شریعتمداری : همکاران درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی خط …

محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر … کنند و همکاران ما درشرکت ملی نفتکش وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‎#خط … ملی نفتکش و کشتیرانی خط شکن دریاها درمقابله با قلدری نظام سلطه هستند.

واکنش شریعتمداری به وارد شدن نفتکش‌های ایرانی به آب‌های …

و همکاران ما درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خط شکن دریا‌ها در مقابله‌ با قلدری نظام سلطه در دور دست‌ها هستند و از تهدید نمی‌هراسند.

تقدیر محمد شریعتمداری از کارکنان شرکت ملی نفتکش و …

محمد شریعتمداری از کارکنان شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قلدری نظام سلطه تقدیر کرد. … ادامه خبر. برچسب‌ها. جمهوری اسلامی ایران …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر