QOLO

سخت است بخندی و دلت غم زده

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد

به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی.

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هــر گوشه ای از پیرهنت – …

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هــر گوشه ای از پیرهنت نم زده بـاشد سخت است به اجبار به جمعی بنشینی وقتی دلــت از عالــم و آدم زده بـاشــد

شعر رضا خادمه مولوی

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد. هر گوشه ی پیراهن تو نم زده باشد. سخت است به اجبار به جمعی بنشینی. وقتی دلت از عالم و آدم زده باشد. احوال من ای دوست چنین است که …

اردیبهشت ۱۳۹۵ – فانوس

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد. هر گوشه ی پیراهن تو نم زده باشد. سخت است به اجبار به جمعی بنشینی. وقتی دلت از عالم و آدم زده باشد احوال من ای دوست چنین است که …

عاشقانه – سخت است بخندي و دلت غمزده باشد هـرگوشه اي …

سخت است بخندي و دلت غمزده باشد هـرگوشه اي پيراهـن تو نم زده باشد سخت است به اجبار به جمعي بنشيني وقتي دلت از عالم و آدم زده باشد…

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هر گوشه… – په مینه کی …

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد سخت است به اجبار به جمعی بنشینی وقتی دل آدم از عالم و آدم زده باشد احوال ای دوست …

عاشقانه ها on Instagram: “سخت است بخندی و دلت #غم زده باشد …

عاشقانه ها (@misam_555) on Instagram: “سخت است بخندی و دلت #غم زده باشد هر گوشه ی #پیراهن تو #نم زده باشد سخت …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر