QOLO

سازمان اوقاف: ۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر میزبان نمازگزاران عید سعید فطر

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر میزبان نمازگزاران …

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در ۲۰۰۰ بقعه متبرکه کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید …

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید سعید فطر … مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف درباره برگزاری نماز عید سعید فطر در بقاع متبرکه و … بر کم خطر بودن ۲۸۰ شهرستان کشور، افزود: همه این ۲ هزار بقعه متبرکه در مناطق …

2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر میزبان نمازگزاران …

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در 2000 بقعه متبرکه کشور با رعایت پروتÚ.

2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید …

2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید سعید فطر … سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در 2 هزار بقعه متبرکه … بر کم خطر بودن 280 شهرستان کشور، افزود: همه این 2 هزار بقعه متبرکه در مناطق …

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر میزبان نمازگزاران …

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در ۲۰۰۰ بقعه متبرکه کشور با رعایت پروتکل‌های …

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید فطر …

۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید فطر … بر کم خطر بودن ۲۸۰ شهرستان کشور، افزود: همه این ۲ هزار بقعه متبرکه در مناطق سفید و … مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه پس از نماز عید سعید فطر، فقط …

2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید، میزبان نمازگزاران عید فطر

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در … افزود: همه این 2 هزار بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر قرار دارند.

سازمان اوقاف: 2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر …

سازمان اوقاف: 2000 بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر میزبان نمازگزاران … مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نماز عید سعید فطر در 2000 …

برگزاری نماز عید فطر در تهران و ۲۰۰۰ بقعه متبرکه کشور – الف

… این ۲۰۰۰ بقعه متبرکه در مناطق سفید و کم خطر قرار دارند. پس از نماز عید سعید فطر، فقط صحن‌های اماکن مذهبی برای زیارت زائران بازگشایی می‌شوند …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر