QOLO

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می‌کند

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می‌کند

جمهوری اسلامی ایران با ارسال پنج نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا بار دیگر ضمن اثبات بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا نشان داد که در هر نقطه‌ای که بخواهد …

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می کند

جمهوری اسلامی ایران با ارسال پنج نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا بار دیگر ضمن اثبات بی اثر بودن تحریم های آمریکا نشان داد که در هر نقطه ای که …

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می کند

جمهوری اسلامی ایران با ارسال پنج نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا بار دیگر ضمن اثبات بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا نشان داد که در …

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می کند …

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می کند. جمهوری اسلامی ایران با ارسال پنج نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا بار دیگر ضمن اثبات بی اثر بودن …

درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می‌ک …

پویشگر: خبرپو.

سازمان ملل: بحران انسانی یمن، بدترین بحران جهان است – خبر روز

تروسل به شبکه خبری “الجزیره” قطر گفت که کمبود حمایت مالی برنامه بشردوستانه … درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می‌کند.

زیرپوست توسعه – اتاق بازرگانی

گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز … مي دهد كه اقتصاد ايران از جهت داشــتن متون و سياست هاي خوب، كم و … اســت، ولی افزايش صادرات نيز به تناسب به اين ثبات كمك مي كند، و اجازه … حال در برنامه هاي اقتصادي ايران ذكر شده ولي هيچگاه گامي موثر براي تحقق … به. خوبی نشان داده که هر جا بخش خصوصی ورود کرده و.

آینده دولت‌ها در پساکرونا – روزنامه دنیای اقتصاد

خواهد شد. … نقش رهبری سنتی آمریکا در پرداختن به مسائل مهم فراملی نشان داده است. … حقیقت که ایالات متحده در عوض باید این مساله را برجسته کند که چگونه …

نسخه چاپی خبر گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز …

نکته ای که جناب مولانا با زبان شعر بیان می کند این است که هر یک آن فیل … که واشنگتن در مواجهه با ایران در گرداب طرز فکر غلطی گرفتار شده است چون … تاریخ نشان داده است که ظرفیت مقابله با مشکلات را برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود دارد. … بدست آمد و بحمدالله تا بدین جا رسیده ایم که امروز مورد توجه تمام قدرت های …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر