QOLO

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران

به گزارش خبرداغ به نقل از جروزالم‌پست، خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا از مقام‌های روسیه بخواهد که ایران را ترغیب به ترمیم آرامگاه استر و …

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران | خبرگزاری …

خاخام لازار گفت: من فردا با یکی از دوستانم در کرملین تماس می‌گیرم و خواهش می‌کنم که دولت روسیه به مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا آرامگاه استر و مردخای …

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران | خاخام – خبر داغ

به نقل از جروزالم پست، خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا.

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران | خاخام – هارپی …

خاخام روس خواهان ترمیم آرامگاه استر و مردخای شد. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، خاخام اعظم روسیه گفت که Ø.

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران

خاخام روس خواهان ترمیم آرامگاه استر و مردخای شد. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم‌پست، خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا از مقام‌های روسیه بخواهد …

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران|ایلنا – خبرپو

پویشگر: خبرپو.

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران|خبرداغ – خبرپو

پویشگر: خبرپو.

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران – ایلنا – خبربان

خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا از مقام های روسیه بخواهد که ایران را ترغیب به ترمیم آرامگاه استر و مردخای در همدان کنند خاخام لازار گفت، من فردا …

درخواست خاخام روس برای ترمیم دو آرامگاه در ایران – تی نیوز

به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، خاخام اعظم روسیه گفت که در نظر دارد تا از مقام های روسیه بخواهد که ایران را ترغیب به ترمیم آرامگاه استر و مردخای …

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر