QOLO

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها …

تصاویر هوایی از منطقه حکایت از تخریب بخش زیادی از جنگل‌های خنگ بناره و گناوه لری دارد و مرگ تلخ بلوط‌ها و درختان و مرتع را روایت می‌کند.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها – الف

تصاویر هوایی از منطقه حکایت از تخریب بخش زیادی از جنگل‌های خنگ بناره و گناوه لری دارد و مرگ تلخ بلوط‌ها و درختان و مرتع را روایت می‌کند.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها …

مهشید شهنه مطلق: یک عضو شورای روستای دهرود با اشاره به اینکه این آتش سوزی توسط …

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها – …

تصاویر هوایی از جنگل های گچساران نابودی بخش زیادی از آن را روایت می کند. دریافت 28 MB به گزارش خبرنگار مهر،

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها

تصاویر هوایی از جنگل های گچساران نابودی بخش زیادی از آن را روایت می کند.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها – مهر

تصاویر هوایی از منطقه حکایت از تخریب بخش زیادی از جنگل‌های خنگ بناره و گناوه لری دارد و مرگ تلخ بلوط‌ها و درختان و مرتع را روایت می‌کند.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران؛ مرگ تلخ بلوط ها

تصاویر هوایی از منطقه حکایت از تخریب بخش زیادی از جنگل‌های خنگ بناره و گناوه لری دارد و مرگ تلخ بلوط‌ها و درختان و مرتع را روایت می‌کند.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها|مهر

پویشگر: خبرپو.

تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل های گچساران/مرگ تلخ بلوط ها …

تصاویر هوایی از منطقه حکایت از تخریب بخش زیادی از جنگل‌های خنگ بناره و گناوه لری دارد و مرگ تلخ بلوط‌ها و درختان و مرتع را روایت می‌کند. تصاویر …

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر