QOLO

اعلام ۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا برای جان باختگان کرونایی

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا – …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد.

اعلام 10 روز عزای عمومی در اسپانیا برای بیش از 27 هزار جان …

دولت اسپانیا برای گرامیداشت یاد جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به مدت 10 روز عزای عمومی اعلام کرده است.

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد.

10 روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. اعلام عزای عمومی و …

اعلام 10 روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی …

دولت اسپانیا روز سه شنبه برای گرامیداشت یاد جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در این کشور، 10 روز عزای عمومی اعلام کرد.

اسپانیا 10روز برای قربانیان کرونا عزای عمومی اعلام کرد

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. … ششم به عنوان رئیس دولت اسپانیا ریاست مراسم ادای احترام به جان باختگان و خروج این کشور از قوانین …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان کرونا

به دنبال اعلام عزای عمومی، از فردا چهارشنبه تا پنجم ماه ژوئن (۱۶ خرداد) در بیش از ۱۴ هزار ساختمان دولتی در سراسر اسپانیا و همچنین…

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

به دنبال اعلام عزای عمومی، از فردا چهارشنبه تا پنجم ماه ژوئن (۱۶ خرداد) در بیش از ۱۴ هزار ساختمان دولتی در سراسر اسپانیا و همچنین بر روی عرشه …

۱۰ روز عزای عمومی در اسپانیا به احترام جانباختگان ناشی از …

دولت اسپانیا روز سه شنبه به مناسبت یاد بود درگذشتگان ناشی از ویروس همه گیری کرونا در این کشور، ۱۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر