QOLO

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ …

تسنیم نوشت: معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰

معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری انتخابات باید با …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ …

بورس۲۴ : جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 گفت: ما خرداده ماه 1400 را به شورای نگهبان پیشنهاد …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴. احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰. معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ – همشهری …

معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری انتخابات باید با …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد 1400

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از تسنیم، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ، درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ …

وزارت کشور: احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم …

وزارت کشور: احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ … دیگر نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ …

معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری انتخابات باید با …

احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ …

وی افزود: فعلاً تاریخ دقیق و اینکه در چه روزی برگزار شود مشخص نیست و در این زمینه نیز باید با شورای نگهبان به همفکری لازم برسیم. بر همین.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر