QOLO

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا / ۱۱۰ نفر فوت کردند

ابتلای 3000 عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ 110 نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر از آنان جان‌ باخته‌اند …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا / ۱۱۰ نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر از آنان جان …

ابتلای 3000 عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ 110 نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر از آنان جان‌ …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر از آنان جان‌ باخته‌اند …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت …

پویشگر: خبرپو.

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت کردند. رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور …

ابتلای 3000 عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ 110 نفر فوت …

خبر فرهنگ. میزبانی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از روز دوشنبه پنجم خرداد ماه در برج میلاد و تالار وحدت تهران به مدت چهار شب درحال …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر …

ابتلای ۳۰۰۰ عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ ۱۱۰ نفر فوت …

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: در طی این مدت ۳۰۰۰ نفر از کادر درمان کشور به ویروس کرونا آلوده شده و متاسفانه حدود ۱۱۰ نفر …

ابتلای 3000 عضو کادر درمانی کشور به کرونا/ 110 نفر فوت …

،

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر